ขอเชิญร่วมตอบเเบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "เน้นความเป็นวัง" คลิกที่ https://goo.gl/forms/HOXo9aHv1kY97rVl2
    
ขอเชิญบุคคลทั่วไป นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งผลงานภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ภายใต้แนวคิด “เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา – ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์” ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 14 กันยายน 2561
    
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน งบ61 ครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ภาคเช้า(สายสนับสนุน) ภาคบ่าย(สายวิชาการ)
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by CryptBot Hi-Secure e-Office™   : Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co.,Ltd.
Designed & Developed by CryptBot Security Department ®