ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ รวม 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 - 24 ต.ค.60