แจ้งกำหนดส่งวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ ภายในวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
    
สภาคณาจารย์และข้าราชการ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ ๐๒-๑๖๐-๑๔๑๔ หรือ ๐๒-๑๖๐-๑๑๒๙
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by CryptBot Hi-Secure e-Office™   : Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co.,Ltd.
Designed & Developed by CryptBot Security Department ®