ขยายเวลาการเสนอชื่อ!! ขอเชิญเสนอชื่อกรรมการจรรยาบรรณ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 61 ได้ที่ ฝ่ายวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล 02 160 1034
    กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศรับสมัครนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ.ครั้งที่ 37 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้-20 มีนาคม 61 สอบถามเพิ่มเติม 02-160-1020
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by CryptBot Hi-Secure e-Office™   : Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co.,Ltd.
Designed & Developed by CryptBot Security Department ®