หน่วยตรวจสอบภายใน ปิดสำนักงาน ระหว่างวันที่ 16 - 20 ม.ค. 60    กองพัฒนานักศึกษาขอเชิญร่วมกิจกรรม ๑๐๐ วัน ๑๐๐๐ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ๑๐๐ วัน เสด็จสวรรคต     มาแล้ว บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลปี 60 - 61 ติดต่อขอรับบัตรได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by CryptBot Hi-Secure e-Office™   : Copyright © 2000 - Max Savings (Thailand) Co.,Ltd.
Designed & Developed by CryptBot Security Department ®